Druga Wojna Światowa
(straty w ludziach)

Państwo Wojsko Cywile Razem
ZSRR 13 600 000 7 700 000 21 300 000
Chiny 1 324 000 10 000 000 11 324 000
Niemcy 3 250 000 3 810 000 7 060 000
Polska 850 000 6 000 000 6 850 000
Japonia 1 300 000 933 000 2 233 000
Jugosławia 300 000 1 400 000 1 706 000
Rumunia 520 000 465 000 985 000
Francja 340 000 470 000 810 000
Węgry - - 750 000
Austria 380 000 145 000 525 000
Włochy 330 000 80 000 410 000
Czechosłowacja - - 400 000
Wielka Brytania 326 000 62 000 388 000
Stany Zjednoczone 292 000 5 000 297 000
Holandia 198 000 12 000 210 000
Grecja - - 170 000
Belgia 76 000 12 000 88 000
Finlandia - - 84 000
Kanada 39 000 - 39 000
Australia 29 000 - 29 000
Albania - - 28 000
Indie 24 000 - 24 000
Hiszpania 12 000 10 000 22 000
Bułgaria 19 000 2 000 21 000
Nowa Zelandia 12 000 - 12 000
Norwegia - - 10 262
Północna Afryka 9 000 - 9 000
Luksemburg - - 5 000
Dania 4 000 - 4 000
Wszystkie kraje razem - - 56 125 262

[Zamknij okno]